לא מסווג

הראה אימון זמן

הראה אימון זמן

שבוע 1

תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
ספסל השיפוע של הברבל לחץ על הספסל 3 x 10 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
הנחת משקולת ספסל שיפוע משופעת בשתי הזרועות 3 x 12 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
ספסל משקולת לחץ על ספסל שתי הזרועות 3 x 10 חזה
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 7 סיבולת לב ריאה
העיתון הצבאי העומד על הברבל 3 x 10 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת אחורית עומדת מרימה את שתי הזרועות 3 x 10 כתפיים
צד משקולת עומד מרים את שתי הזרועות 3 x 15 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת עומדת זקופה שורה בשתי הזרועות 3 x 10 כתפיים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 7 סיבולת לב ריאה
הארכת תלת ראשי כבל עומדת על שתי הזרועות 2 x 10 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
עמידה בשתי הרגליים מעל הראש שלוחה של תלת ראשי בשתי הזרועות 2 x 15 נשק
הנחת בר ספסל תלת-ראשי הרחבה בשתי הזרועות 2 x 15 נשק
סגור רגליים של שכיבות אחיזה על הכדור 2 x 10 חזה
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 7 סיבולת לב ריאה
יום 2
תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
משקולת משקולת 3 x 10 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת חזית משקולת 3 x 15 רגליים
הארכת רגל מכונה יושבת שתי הרגליים 3 x 15 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
מכונת הרגל לחץ על שתי הרגליים 3 x 10 רגליים
מכונת רגליים נוטה להתכרבל בשתי הרגליים 3 x 10 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת דדליפט ישר עם רגליים 3 x 10 רגליים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 7 סיבולת לב ריאה
העלאת עגל עומדת 2 x 12 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
הרמת עגל יושבת 2 x 15 רגליים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 7 סיבולת לב ריאה
מעליות רגליים על הקרקע 2 x 15 סָעִיף
סופר סט 0 x 0 טיפים
הנחת כדור על הכדור מכווצת ידיים בראש 2 x 30 סָעִיף
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 7 סיבולת לב ריאה
יום 3
תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
שורה זקופה עומדת 3 x 10 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
מכונת כבל עומדת אחיזה סגורה שורות גבוהות בשתי הזרועות 3 x 10 חזור
כבל תקורה עומד הנפתחת שתי הזרועות 3 x 12 חזור
סופר סט 0 x 0 טיפים
יושב על ספסל בר לאט פולדאונס בשתי הזרועות 3 x 10 חזור
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 7 סיבולת לב ריאה
משקולת עומדת מושכת בכתפיה 2 x 10 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת עומדת מושכת בכתפיה 2 x 15 כתפיים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 7 סיבולת לב ריאה
תומך Bicep תלתל משקל שתי הזרועות 2 x 10 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
עומד שתי הרגליים מטיף מתכרבל זרוע אחת 2 x 15 נשק
עמידה גבוהה של Bicep תלתלים בשתי הזרועות 2 x 15 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולות עומדות לסירוגין של Bicep Curl 2 x 10 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
תלתל שורש כף היד 2 x 12 נשק
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 7 סיבולת לב ריאה
יום 4
תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
ספסל השיפוע של הברבל לחץ על הספסל 3 x 10 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
הנחת משקולת ספסל שיפוע משופעת בשתי הזרועות 3 x 12 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
ספסל משקולת לחץ על ספסל שתי הזרועות 3 x 10 חזה
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
העיתון הצבאי העומד על הברבל 3 x 10 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת אחורית עומדת מרימה את שתי הזרועות 3 x 12 כתפיים
צד משקולת עומד מרים את שתי הזרועות 3 x 12 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת עומדת זקופה שורה בשתי הזרועות 3 x 12 כתפיים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
הארכת תלת ראשי כבל עומדת על שתי הזרועות 2 x 10 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
עמידה בשתי הרגליים מעל הראש שלוחה של תלת ראשי בשתי הזרועות 2 x 15 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
סגור את שכיבות היד על אחיזה 2 x 10 חזה
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
יום 5
תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
משקולת משקולת 3 x 10 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת חזית משקולת 3 x 12 רגליים
הארכת רגל מכונה יושבת שתי הרגליים 3 x 12 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
מכונת הרגל לחץ על שתי הרגליים 3 x 10 רגליים
מכונת רגליים נוטה להתכרבל בשתי הרגליים 3 x 15 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת דדליפט 3 x 10 רגליים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 7 סיבולת לב ריאה
העלאת עגל עומדת 2 x 12 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
הרמת עגל יושבת 2 x 15 רגליים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 7 סיבולת לב ריאה
מעליות רגליים על הקרקע 2 x 30 סָעִיף
סופר סט 0 x 0 טיפים
הנחת כדור על הכדור מכווצת ידיים בראש 2 x 30 סָעִיף
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 7 סיבולת לב ריאה
יום 6
תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
שורה זקופה עומדת 3 x 10 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
מכונת כבל עומדת אחיזה סגורה שורות גבוהות בשתי הזרועות 3 x 12 חזור
כבל תקורה עומד הנפתחת שתי הזרועות 3 x 15 חזור
סופר סט 0 x 0 טיפים
יושב על ספסל בר לאט פולדאונס בשתי הזרועות 3 x 10 חזור
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 7 סיבולת לב ריאה
משקולת עומדת מושכת בכתפיה 2 x 10 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת עומדת מושכת בכתפיה 2 x 15 כתפיים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 7 סיבולת לב ריאה
תומך Bicep תלתל משקל שתי הזרועות 2 x 10 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
עומד שתי הרגליים מטיף מתכרבל זרוע אחת 2 x 15 נשק
עמידה גבוהה של Bicep תלתלים בשתי הזרועות 2 x 10 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולות עומדות לסירוגין של Bicep Curl 2 x 10 נשק
תלתל שורש כף היד 2 x 12 נשק
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 7 סיבולת לב ריאה

שבוע 2

תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
ספסל השיפוע של הברבל לחץ על הספסל 4 x 8 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
הנחת משקולת ספסל שיפוע משופעת בשתי הזרועות 4 x 15 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
כבל גבוה עומד מעופף בשתי הזרועות 4 x 20 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
ספסל משקולת לחץ על ספסל שתי הזרועות 4 x 8 חזה
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 7 סיבולת לב ריאה
העיתון הצבאי העומד על הברבל 4 x 8 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת אחורית עומדת מרימה את שתי הזרועות 4 x 15 כתפיים
צד משקולת עומד מרים את שתי הזרועות 4 x 15 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת עומדת זקופה שורה בשתי הזרועות 4 x 8 כתפיים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 7 סיבולת לב ריאה
הארכת תלת ראשי כבל עומדת על שתי הזרועות 3 x 8 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
הנחת על הספסל משקולת הארכת תלת ראשי בשתי הזרועות 3 x 20 נשק
סגור רגליים של שכיבות אחיזה על הכדור 3 x 8 חזה
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 7 סיבולת לב ריאה
יום 2
תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
משקולת משקולת 4 x 8 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת חזית משקולת 4 x 15 רגליים
הארכת רגל מכונה יושבת שתי הרגליים 4 x 15 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
מכונת הרגל לחץ על שתי הרגליים 4 x 15 רגליים
מכונת רגליים נוטה להתכרבל בשתי הרגליים 4 x 20 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת דדליפט ישר עם רגליים 4 x 8 רגליים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
העלאת עגל עומדת 3 x 20 רגליים
V-Ups ללא ציוד 3 x 30 סָעִיף
סופר סט 0 x 0 טיפים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
מחנק כבלים כפוף 3 x 12 סָעִיף
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
יום 3
תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
משקולת כפופה מעל שורות אחיזה רחבות בשתי הזרועות 4 x 8 חזור
סופר סט 0 x 0 טיפים
מכונת כבל עומדת אחיזה סגורה שורות גבוהות בשתי הזרועות 4 x 15 חזור
כבל תקורה עומד הנפתחת שתי הזרועות 3 x 20 חזור
סופר סט 0 x 0 טיפים
יושב על ספסל בר לאט פולדאונס בשתי הזרועות 3 x 8 חזור
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
משקולת עומדת מושכת בכתפיה 3 x 8 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת עומדת מושכת בכתפיה 3 x 20 כתפיים
תומך Bicep תלתל משקל שתי הזרועות 3 x 8 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
עומד שתי הרגליים מטיף מתכרבל זרוע אחת 2 x 20 נשק
עמידה גבוהה של Bicep תלתלים בשתי הזרועות 3 x 20 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולות עומדות לסירוגין של Bicep Curl 2 x 8 נשק
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
תלתל שורש כף היד 2 x 15 נשק
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
יום 4
תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
ספסל השיפוע של הברבל לחץ על הספסל 4 x 8 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
הנחת משקולת ספסל שיפוע משופעת בשתי הזרועות 4 x 20 חזה
כבל גבוה עומד מעופף בשתי הזרועות 4 x 20 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
ספסל משקולת לחץ על ספסל שתי הזרועות 4 x 8 חזה
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
העיתון הצבאי העומד על הברבל 4 x 8 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת אחורית עומדת מרימה את שתי הזרועות 4 x 15 כתפיים
צד משקולת עומד מרים את שתי הזרועות 4 x 15 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
משקולת עומדת זקופה שורה בשתי הזרועות 4 x 8 כתפיים
הארכת תלת ראשי כבל עומדת על שתי הזרועות 3 x 8 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
עמידה בשתי הרגליים מעל הראש שלוחה של תלת ראשי בשתי הזרועות 3 x 15 נשק
סגור את שכיבות היד על אחיזה 3 x 8 חזה
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
יום 5
תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
משקולת משקולת 4 x 8 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת חזית משקולת 4 x 15 רגליים
הארכת רגל מכונה יושבת שתי הרגליים 4 x 15 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
מכונת הרגל לחץ על שתי הרגליים 4 x 8 רגליים
מכונת רגליים נוטה להתכרבל בשתי הרגליים 4 x 15 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת דדליפט ישר עם רגליים 4 x 8 רגליים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
העלאת עגל עומדת 3 x 20 רגליים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
מעליות רגליים על הקרקע 3 x 30 סָעִיף
סופר סט 0 x 0 טיפים
מחנק כבלים כפוף 3 x 12 סָעִיף
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
יום 6
תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
משקולת כפופה מעל שורות אחיזה רחבות בשתי הזרועות 4 x 8 חזור
סופר סט 0 x 0 טיפים
מכונת כבל עומדת אחיזה סגורה שורות גבוהות בשתי הזרועות 4 x 8 חזור
כבל תקורה עומד הנפתחת שתי הזרועות 3 x 15 חזור
סופר סט 0 x 0 טיפים
יושב על ספסל בר לאט פולדאונס בשתי הזרועות 3 x 8 חזור
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
משקולת עומדת מושכת בכתפיה 3 x 8 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת עומדת מושכת בכתפיה 3 x 8 כתפיים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
תומך Bicep תלתל משקל שתי הזרועות 3 x 8 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
עומד שתי הרגליים מטיף מתכרבל זרוע אחת 2 x 20 נשק
עמידה גבוהה של Bicep תלתלים בשתי הזרועות 3 x 20 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולות עומדות לסירוגין של Bicep Curl 2 x 8 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
תלתל שורש כף היד 2 x 15 נשק
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה

שבוע 3

תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
ספסל השיפוע של הברבל לחץ על הספסל 3 x 6 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
הנחת משקולת ספסל שיפוע משופעת בשתי הזרועות 3 x 25 חזה
הנחת על משקולת הספסל מעופפת בשתי הזרועות 3 x 25 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
ספסל משקולת לחץ על ספסל שתי הזרועות 3 x 5 חזה
כבל נמוך עומד מפלס את שתי הזרועות 3 x 20 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
כבל עומד באמצע מפלס את שתי הזרועות 3 x 25 חזה
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
העיתון הצבאי העומד על הברבל 3 x 5 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת אחורית עומדת מרימה את שתי הזרועות 3 x 25 כתפיים
צד משקולת עומד מרים את שתי הזרועות 3 x 25 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת עומדת זקופה שורה בשתי הזרועות 3 x 5 כתפיים
חזית משקולת עומדת מרימה את שתי הזרועות 3 x 25 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
כתף משקולת עומדת לוחצת על שתי הזרועות 3 x 6 כתפיים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
הארכת תלת ראשי כבל עומדת על שתי הזרועות 2 x 5 נשק
עמידה בשתי הרגליים מעל הראש שלוחה של תלת ראשי בשתי הזרועות 2 x 25 נשק
הנחת על הספסל משקולת הארכת תלת ראשי בשתי הזרועות 2 x 25 נשק
סגור את שכיבות היד על אחיזה 2 x 6 חזה
קיקבקים עומדים בשתי הזרועות עם הלהקה 2 x 25 נשק
מטבלים 2 x 20 חזה
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
יום 2
תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
משקולת משקולת 3 x 5 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת חזית משקולת 3 x 20 רגליים
הארכת רגל מכונה יושבת שתי הרגליים 3 x 20 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
מכונת הרגל לחץ על שתי הרגליים 3 x 5 רגליים
סקוואט קדמי עם משקולת 3 x 20 רגליים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
משקולת סקוואט 3 x 5 רגליים
מכונה נוטה רגליים מתחלפות רגליים מתחלפות 3 x 20 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
הרמת מתים רומנית 3 x 5 רגליים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
העלאת עגל עומדת 4 x 20 רגליים
הנחת כדור מחץ בטן עם כבל 2 x 30 סָעִיף
סופר סט 0 x 0 טיפים
רגליים מוחלטות של איזו נוטה על הקרקע 2 x 30 סָעִיף
מחנק כבלים כפוף 2 x 30 סָעִיף
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
יום 3
תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
משקולת כפופה מעל שורות אחיזה רחבות בשתי הזרועות 3 x 5 חזור
סופר סט 0 x 0 טיפים
מכונת כבל עומדת אחיזה סגורה שורות גבוהות בשתי הזרועות 3 x 20 חזור
כבל תקורה עומד הנפתחת שתי הזרועות 3 x 5 חזור
סופר סט 0 x 0 טיפים
יושב על ספסל בר לאט פולדאונס בשתי הזרועות 3 x 5 חזור
הנחת ספסל תקורה עם הנפת שתי זרועות 3 x 20 חזור
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
משקולת עומדת מושכת בכתפיה 2 x 5 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת עומדת מושכת בכתפיה 2 x 25 כתפיים
עומד מושך בכתפיו עם הלהקה 2 x 25 כתפיים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
תומך Bicep תלתל משקל שתי הזרועות 2 x 6 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
עומד שתי הרגליים מטיף מתכרבל זרוע אחת 2 x 25 נשק
משקולות עומדות לסירוגין של Bicep Curl 2 x 5 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
יושב על הספסל זרוע מתחלפת עם תלתל 2 x 25 נשק
תלתל שורש כף היד 2 x 20 נשק
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
יום 4
תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
ספסל השיפוע של הברבל לחץ על הספסל 3 x 6 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
הנחת משקולת ספסל שיפוע משופעת בשתי הזרועות 3 x 25 חזה
הנחת על משקולת הספסל מעופפת בשתי הזרועות 3 x 25 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
ספסל משקולת לחץ על ספסל שתי הזרועות 3 x 5 חזה
כבל נמוך עומד מפלס את שתי הזרועות 3 x 20 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
כבל עומד באמצע מפלס את שתי הזרועות 3 x 25 חזה
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
העיתון הצבאי העומד על הברבל 3 x 5 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת אחורית עומדת מרימה את שתי הזרועות 3 x 25 כתפיים
צד משקולת עומד מרים את שתי הזרועות 3 x 25 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת עומדת זקופה שורה בשתי הזרועות 3 x 5 כתפיים
חזית משקולת עומדת מרימה את שתי הזרועות 3 x 25 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
כתף משקולת עומדת לוחצת על שתי הזרועות 3 x 6 כתפיים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
הארכת תלת ראשי כבל עומדת על שתי הזרועות 2 x 5 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
עמידה בשתי הרגליים מעל הראש שלוחה של תלת ראשי בשתי הזרועות 2 x 25 נשק
הנחת על הספסל משקולת הארכת תלת ראשי בשתי הזרועות 2 x 25 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
סגור את שכיבות היד על אחיזה 2 x 6 חזה
קיקבקים עומדים בשתי הזרועות עם הלהקה 2 x 25 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
מטבלים 2 x 20 חזה
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
יום 5
תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
משקולת משקולת 3 x 5 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת חזית משקולת 3 x 20 רגליים
הארכת רגל מכונה יושבת שתי הרגליים 3 x 20 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
מכונת הרגל לחץ על שתי הרגליים 3 x 5 רגליים
סקוואט קדמי עם משקולת 3 x 20 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת סקוואט 3 x 5 רגליים
מכונה נוטה רגליים מתחלפות רגליים מתחלפות 3 x 20 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת דדליפט ישר עם רגליים 3 x 5 רגליים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
העלאת עגל עומדת 4 x 20 רגליים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
הנחת כדור מחץ בטן עם כבל 2 x 30 סָעִיף
סופר סט 0 x 0 טיפים
רגליים מוחלטות של איזו נוטה על הקרקע 2 x 30 סָעִיף
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
מחנק כבלים כפוף 2 x 30 סָעִיף
יום 6
תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
משקולת כפופה מעל שורות אחיזה רחבות בשתי הזרועות 3 x 5 חזור
סופר סט 0 x 0 טיפים
מכונת כבל עומדת אחיזה סגורה שורות גבוהות בשתי הזרועות 3 x 20 חזור
כבל תקורה עומד הנפתחת שתי הזרועות 3 x 20 חזור
סופר סט 0 x 0 טיפים
יושב על ספסל בר לאט פולדאונס בשתי הזרועות 3 x 5 חזור
הנחת ספסל תקורה עם הנפת שתי זרועות 3 x 20 חזור
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
משקולת עומדת מושכת בכתפיה 2 x 5 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת עומדת מושכת בכתפיה 2 x 25 כתפיים
עומד מושך בכתפיו עם הלהקה 2 x 25 כתפיים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה
תומך Bicep תלתל משקל שתי הזרועות 2 x 6 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
עומד שתי הרגליים מטיף מתכרבל זרוע אחת 2 x 25 נשק
משקולות עומדות לסירוגין של Bicep Curl 2 x 25 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
יושב על הספסל זרוע מתחלפת עם תלתל 2 x 5 נשק
תלתל שורש כף היד 2 x 20 נשק
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 10 סיבולת לב ריאה

שבוע 4

תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
ספסל השיפוע של הברבל לחץ על הספסל 4 x 4 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
הנחת משקולת ספסל שיפוע משופעת בשתי הזרועות 4 x 30 חזה
הנחת משקולת ספסל שיפוע משופעת בשתי הזרועות 4 x 30 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
הנחת על משקולת הספסל מעופפת בשתי הזרועות 4x25 חזה
ספסל משקולת לחץ על ספסל שתי הזרועות 4 x 4 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
כבל נמוך עומד מפלס את שתי הזרועות 4x25 חזה
כבל עומד באמצע מפלס את שתי הזרועות 4x25 חזה
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 11 סיבולת לב ריאה
העיתון הצבאי העומד על הברבל 4 x 4 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת אחורית עומדת מרימה את שתי הזרועות 4x25 כתפיים
צד משקולת עומד מרים את שתי הזרועות 4x25 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת עומדת זקופה שורה בשתי הזרועות 4 x 4 כתפיים
חזית משקולת עומדת מרימה את שתי הזרועות 4x25 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
כתף משקולת עומדת לוחצת על שתי הזרועות 4 x 4 כתפיים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 11 סיבולת לב ריאה
הארכת תלת ראשי כבל עומדת על שתי הזרועות 3 x 4 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
הנחת על הספסל משקולת הארכת תלת ראשי בשתי הזרועות 3 x 25 נשק
סגור את שכיבות היד על אחיזה 3 x 4 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
מטבלים 3 x 20 חזה
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 11 סיבולת לב ריאה
יום 2
תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
משקולת משקולת 4 x 4 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת חזית משקולת 4x25 רגליים
הארכת רגל מכונה יושבת שתי הרגליים 4x25 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
מכונת הרגל לחץ על שתי הרגליים 4 x 4 רגליים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 11 סיבולת לב ריאה
משקולת קדמית משקולת 4x25 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
מכונת רגליים נוטה להתכרבל בשתי הרגליים 4x25 רגליים
משקולת דדליפט ישר עם רגליים 4 x 4 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
העלאת עגל עומדת 3 x 25 רגליים
מחנק כבלים כפוף 3 x 30 סָעִיף
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 11 סיבולת לב ריאה
הנחת כדור על הכדור מכווצת ידיים בראש 3 x 30 סָעִיף
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 11 סיבולת לב ריאה
יום 3
תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
משקולת כפופה מעל שורות אחיזה רחבות בשתי הזרועות 4 x 4 חזור
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת כפופה מעל אחיזה קרובה בשורות שתי הזרועות 4x25 חזור
כבל תקורה עומד הנפתחת שתי הזרועות 4x25 חזור
סופר סט 0 x 0 טיפים
יושב על ספסל בר לאט פולדאונס בשתי הזרועות 4x25 חזור
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 11 סיבולת לב ריאה
משקולת עומדת מושכת בכתפיה 3 x 4 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת עומדת מושכת בכתפיה 3 x 25 כתפיים
עומד מושך בכתפיו עם הלהקה 3 x 25 כתפיים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 11 סיבולת לב ריאה
תומך Bicep תלתל משקל שתי הזרועות 3 x 4 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
עומד שתי הרגליים מטיף מתכרבל זרוע אחת 3 x 25 נשק
משקולות עומדות לסירוגין של Bicep Curl 3 x 4 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
תלתל Bicep עומד עם רצועת שתי הזרועות 3 x 25 נשק
תלתל שורש כף היד 3 x 25 נשק
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 11 סיבולת לב ריאה
יום 4
תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
ספסל השיפוע של הברבל לחץ על הספסל 4 x 4 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
הנחת משקולת ספסל שיפוע משופעת בשתי הזרועות 4 x 30 חזה
הנחת משקולת ספסל שיפוע משופעת בשתי הזרועות 4 x 30 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
הנחת על משקולת הספסל מעופפת בשתי הזרועות 4x25 חזה
ספסל משקולת לחץ על ספסל שתי הזרועות 4x25 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
כבל נמוך עומד מפלס את שתי הזרועות 4x25 חזה
כבל עומד באמצע מפלס את שתי הזרועות 4x25 חזה
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 11 סיבולת לב ריאה
העיתון הצבאי העומד על הברבל 4 x 4 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת אחורית עומדת מרימה את שתי הזרועות 4x25 כתפיים
צד משקולת עומד מרים את שתי הזרועות 4x25 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת עומדת זקופה שורה בשתי הזרועות 4 x 4 כתפיים
חזית משקולת עומדת מרימה את שתי הזרועות 4x25 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
כתף משקולת עומדת לוחצת על שתי הזרועות 4 x 4 כתפיים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 11 סיבולת לב ריאה
הארכת תלת ראשי כבל עומדת על שתי הזרועות 3 x 4 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
הנחת על הספסל משקולת הארכת תלת ראשי בשתי הזרועות 3 x 25 נשק
סגור את שכיבות היד על אחיזה 3 x 4 חזה
סופר סט 0 x 0 טיפים
מטבלים 3 x 20 חזה
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 11 סיבולת לב ריאה
יום 5
תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
משקולת משקולת 4 x 4 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת חזית משקולת 4x25 רגליים
הארכת רגל מכונה יושבת שתי הרגליים 4x25 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
מכונת הרגל לחץ על שתי הרגליים 4 x 4 רגליים
משקולת קדמית משקולת 4x25 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
מכונת רגליים נוטה להתכרבל בשתי הרגליים 4x25 רגליים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 11 סיבולת לב ריאה
משקולת דדליפט ישר עם רגליים 4 x 4 רגליים
סופר סט 0 x 0 טיפים
העלאת עגל עומדת 3 x 25 רגליים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 11 סיבולת לב ריאה
מחנק כבלים כפוף 3 x 30 סָעִיף
סופר סט 0 x 0 טיפים
הנחת כדור על הכדור מכווצת ידיים בראש 3 x 30 סָעִיף
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 11 סיבולת לב ריאה
יום 6
תרגיל מגדיר x חזרות קבוצת שרירים
משקולת כפופה מעל שורות אחיזה רחבות בשתי הזרועות 4 x 4 חזור
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת כפופה מעל אחיזה קרובה בשורות שתי הזרועות 4x25 חזור
כבל תקורה עומד הנפתחת שתי הזרועות 4x25 חזור
סופר סט 0 x 0 טיפים
יושב על ספסל בר לאט פולדאונס בשתי הזרועות 4x25 חזור
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 11 סיבולת לב ריאה
משקולת עומדת מושכת בכתפיה 3 x 4 כתפיים
סופר סט 0 x 0 טיפים
משקולת עומדת מושכת בכתפיה 3 x 25 כתפיים
עומד מושך בכתפיו עם הלהקה 3 x 25 כתפיים
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 11 סיבולת לב ריאה
תומך Bicep תלתל משקל שתי הזרועות 3 x 4 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
עומד שתי הרגליים מטיף מתכרבל זרוע אחת 3 x 25 נשק
משקולות עומדות לסירוגין של Bicep Curl 3 x 4 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
תלתל Bicep עומד עם רצועת שתי הזרועות 3 x 25 נשק
סופר סט 0 x 0 טיפים
תלתל שורש כף היד 3 x 25 נשק
SHOWTIME HIIT אימון 1 x 11 סיבולת לב ריאה

אחרים מעוניינים

Facebook instagram